Üzletek éjszakai nyitvatartása

Kölcse Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a következőket rendeli el:  <!--break-->   1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság nyugalomhoz, különösen az éjszakai pihenéshez való jogának biztosítása.
2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Kölcse közigazgatási belterületén működő, külön jogszabályban meghatározottak szerint vendéglátást folytató üzletekre (a továbbiakban: üzlet).
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) kereskedelmi szálláshelyekre,
b) kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre,
c) lakodalmak, esküvők helyszíneire,
d) az önkormányzat által, illetve közreműködésével vagy engedélyével szervezett rendezvények helyszíneire.

2. A nyitva tartás szabályai

3.§ (1) E rendelet hatálya alá tartozó üzletek – a (2) bekezdésben szabályozottak kivételével –
a) szeptember 1. és május 30. közötti időszakban 22.00 óra és az azt követő nap 06.00 óra között,
b) június 1. és augusztus 31. közötti időszakban 23.00 óra és az azt követő nap 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva.
(2) E rendelet hatálya alá tartozó üzletek tárgyév december 31. napján 22.00 órától a tárgyévet követő év január 1. napján 06.00 óráig – az üzlet által meghatározott nyitvatartási időben – nyitva tarthatnak.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet kihirdetését követően, 2013. október 15. napján lép hatályba.
5. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor érvényes működési engedéllyel, illetve bejelentési kötelezettséggel rendelkező üzletekre is alkalmazni kell.
(2) A már működő üzletek üzemeltetőinek az üzletek nyitva tartását - külön jogszabályban foglaltak szerint - újra meg kell határozni és a nyilvántartásba vétele céljából a jegyzőhöz be kell nyújtani.
6. § A szabályozás összhangban van a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvvel.

Balku Pál Szabó István
polgármester jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. október 1.
_________________
Szabó István
jegyző

CsatolmányMéret
07.üzletek éjszakai nyitvatartása.pdf209.61 KB