ROMA-NEMZ-KUL-21-0144

„Kölcsei Roma nap a hagyományok jegyébe” – CÍMMEL NYELVI KÖRNYEZETBEN MEGVALÓSULÓ NEMZETISÉGI FESZTIVÁLT SZERVEZETT A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLCSEN
2021.08. 15. NAPJÁN
ROMA-NEMZ-KUL-21-0144

A Kölcse Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Belügyminisztérium és a Társadalmi esélyteremtési Főigazgatóság támogatásával 250.000 Ft elnyert vissza nem térítendő támogatásból a ROMA-NEMZ-KUL-21-0144 azonosítószámú pályázat keretében.
Szervezetünk nagy szerepet tölt be Kölcse és a Térségi régió roma kulturális értékeinek, hagyományainak bemutatásában, oktatásában és ez által megőrzésében. Rendszeresen ellátunk számos egyéb kulturális és koordinációs feladatot is – mindezt azért, mert fontosnak tartjuk, hogy a többségi társadalom megismerje a cigányság értékeit.
A rendezvénynek nem titkolt célja a kulturális esélykülönbségek csökkentése, melynek érdekében szervezetünk megalakulása óta nagyon sokat tett, de természetesen a tevékenységet folytatni szükséges. A programok során kiemelten számítottunk a fiatal közönség érdeklődésére, hiszen a hagyományok átvétele, a különböző kultúrák megismertetése esetükben hatványozottan igaz. A fiatal, tehetséges gyerekek részére akár például is szolgálhat egy színvonalas előadás, elképzelhető ugyanis, hogy ők is elkezdik a tevékenységet végezni. A roma gyerekek esetében számos példát láthatunk erre, nem beszélve arról, hogy közülük sokan antiszociális cselekedetek végzése helyett próbákra járnak, hasznosan töltik szabadidejüket, esetleg kitörési lehetőséget látnak a zenében, táncban. A fesztivál ideje alatt nagy hangsúlyt fektettünk a nyelvi képzésre, zenében, szövegolvasásban, szövegértésben próbáltuk fejleszteni a fiatalokat, melyhez a szükséges tárgyi és tankönyvi eszközök rendelkezésünkre álltak. A cigány népismereti elemek mellett fontosnak tartottuk, hogy gyerekek magyar identitás tudata is fejlődjön, ezzel lehetőséget biztosítva a társadalmi integrációra, az elfogadásra, a toleranciára és a munkában való tisztességes helytállásra egyaránt.
Programunk megvalósítása során kiemelt szerepet kap a nyitott szemléletmód kialakítása, valamint az esélyegyenlőségre való törekvés, mind a pozitív példa és világnézet felmutatása, mind az integráció terén.

Nádasdi Róbert

logó

elnök