Közcélú ingatlanvásárlás

Magyar Falu programMagyar Falu programTámogatásban
részesült a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Elhagyott
ingatlanok közcélra történő megvásárlása - 2020 című, MFP-EIM/2020
kódszámú pályázati kiírásra benyújtott támogatási kérelmünkKölcse
Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program
keretében az Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása - 2020
című, MFP-EIM/2020 kódszámú pályázati kiírásra, melynek keretében 4 286
990.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.A projekt címe: Közcélú ingatlanvásárlás A
projekt célja Kölcse, belterület 220/4 hrsz. alatti, a körforgalom melletti, Kölcsey utca 78. szám alatti  ingatlan
megvásárlása, majd közcélra történő hasznosítása. Miután az ingatlan 1/1
az önkormányzat tulajdonába került, azon játszótér, kondipark,
pihenőpark kerül kialakításra. A későbbiekben közösségi
épület létesítését is tervezzük.