ROMA-NEMZ-TAB-21-0049


Roma tábor a roma értékek jegyében” – CÍMMEL NYELVI KÖRNYEZETBEN MEGVALÓSULÓ NEMZETISÉGI TÁBORT SZERVEZETT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021.08.09. ÉS 2021.08.13. NAPOK KÖZÖTT.
ROMA-NEMZ-TAB-21-0049

A Kölcse Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Belügyminisztérium (a továbbiakban: „Támogató) megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: „Lebonyolító”) támogatásával 800.000.- Ft elnyert vissza nem térítendő támogatásból a ROMA-NEMZ-TAB-21-0049 azonosítószámú pályázat keretében 15 fő roma/cigány, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákot táboroztatott.
Szervezetünk nagy szerepet tölt be Kölcse és a Térségi régió roma kulturális értékeinek, hagyományainak bemutatásában, oktatásában és ez által megőrzésében. Rendszeresen ellátunk számos egyéb kulturális és koordinációs feladatot is – mindezt azért, mert fontosnak tartjuk, hogy a többségi társadalom megismerje a cigányság értékeit.
A program során célunk volt, hogy a Kölcsén tanuló általános iskolás diákok és a tehetséggondozó programban résztvevő roma/cigány, hátrányos helyzetű tanulóknak egy 5 napos tábort szervezzünk. A tábor tematikája szerint a cigány népismeret, a szokások és hagyományok, a multikulturalitás, illetve a cigányzene elemeinek megismertetése és képzés álltal.
A tábor ideje alatt nagy hangsúlyt fektettünk a nyelvi képzésre, zenében, szövegolvasásban, szövegértésben próbáltuk fejleszteni a tanulókat, melyhez a szükséges tárgyi és tankönyvi eszközök rendelkezésünkre álltak. A cigány népismereti elemek mellett fontosnak tartottuk, hogy gyerekek magyar identitás tudata is fejlődjön, ezzel lehetőséget biztosítva a társadalmi integrációra, az elfogadásra, a toleranciára és a munkában való tisztességes helytállásra egyaránt.
A tábor ideje alatt a saját nyelv mellett, minden nap más-más programelemet valósítottunk meg, köztük cigány táncházat, valamint kézműves foglalkozásokat különböző mesterségek képviselőinek közreműködésével.
Nádasdi Róbert
elnök

logó