Falubusz

magyar-falu-program-logo.png


Kölcse Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a 
Magyar Falu Program
keretében 2022-ben meghirdetett Tanya- és falugondnoki
buszok beszerzése - 2022 című, MFP-TFB/2022 kódszámú
pályázati kiírásra, melynek keretében 14 992 698.-Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt címe: Tanyagondnoki busz beszerzése Kölcsében

Projekt rövid összefoglalója: A fejlesztés tárgya 1 db
TOYOTA Proace Shuttle Comfort RC21 típúsú mikrobusz
beszerzése. Az Önkormányzat és a fenntartásában működtetett
tanyagondnoki szolgálat eddig nem rendelkezett gépjárművel,
de a szolgáltatások magasabb szinten történő biztosítása,
illetve az ellátottak körének szükséglet alapú ellátása
indokolja ennek a gépjárműnek a megvásárlását és egy új
biztonságosabb és gazdaságosabb szolgáltatás biztosítását
lehetővé tevő magas színvonalú, alacsony károsanyag
kibocsátású
és üzemanyag fogyasztású gépjármű beszerzését. A pályázat hozzájárul a település
népességmegtartó és népességnövelő erejének növeléséhez, a
fiatalok helyben maradásához. Ezen célok elérésének egyik
alappillére a közszolgáltatások fejlesztése, az
egyenlőtlenségek mérséklése. A tanyabusz szolgáltatás
támogatása hozzájárul a település hátrányainak mérsékléséhez,
az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének
javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez.  A szolgáltató a pályázat megvalósulása révén
személyes szolgáltatások
keretében ellátja az egyes szociális alapszolgáltatási
feladatok biztosítását,
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást, az ellátottak
háziorvosi rendelésre,
egészségügyi intézménybe történő szállítását, valamint a helyi
szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények,
információ közvetítését az önkormányzat és a lakosság között.