EFOP-1.5.3-16-2017-00112 indulása

2018| 04 | 05.
Fehérgyarmat Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
A „humán szolgáltatások fejlesztése fehérgyarmaton és térségében” című projekt elindulása

A Fehérgyarmat Város Önkormányzata konzorciumban további 10 településsel európai uniós támogatással az EFOP- 1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” tárgyú felhívás keretében nyert pályázatot. A projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 493,19 millió forintos vissza nem térítendő támogatással valósul meg. A projektben célunk a munkaerő piacról kikerült személyek munka világába történő visszavezetése illetve munkához jutásuk elősegítése. A projekt keretében megvalósuló képzéseken, rendezvényeken kívül eszközbeszerzések és infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00112 azonosítószámú projekt a fehérgyarmati járásban valósul meg „Humán szolgáltatások fejlesztése Fehérgyarmaton és térségében” címmel. A projekt Fehérgyarmat Város Önkormányzata vezetésével, Fehérgyarmaton és 9 további településen valósul meg, konzorciumi formában.
A projekt megvalósítási időszaka: 2018.03.01. – 2022. 01. 31.

A projekt célja a társadalmi felzárkózás segítése; a területi különbségek csökkentése; a humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutás javítása, melyeket a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság részére korszerű képzési programokon; munkaerő-piaci beilleszkedésük elősegítésén; az intézmények szakember ellátottságának fejlesztésén, szakember hiány enyhítésén; a fiatalok helyben maradását, közösségépítését, generációs együttélését segítő programokon valamint a teljes lakosság számára közösségi- és egészségfejlesztő rendezvények szervezésén; közszolgáltatások elérhetővé tételén, és a már meglévő szolgáltatások továbbfejlesztésén keresztül valósulnak meg. A projekt keretében megvalósuló képzéseken, rendezvényeken kívül eszközbeszerzések és infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg.

A projekttel kapcsolatos információkat megtalálják a http://www.fehergyarmat.hu/palyazat-human.php oldalon
További információ kérhető:
Dr. Péter Csaba Polgármester Úrtól
4900 Fehérgyarmat, Kiss E. út 2.
Tel: 06-44-510-236
Email: kisterseg.fehergyarmat@gmail.com